Audity

Audit je náš najsilnejší nástroj.

Naše služby auditu IT sú navrhnuté tak, aby pomohli podnikom identifikovať zraniteľnosti a zabezpečiť súlad s priemyselnými normami a predpismi.

Náš tím skúsených audítorov používa rôzne nástroje a softvér, napríklad Nmap, Nessus a Qualys, na komplexné posúdenie vašej siete, systémov a aplikácií. 

Poskytujeme podrobné správy, ktoré obsahujú realizovateľné odporúčania na nápravu a zlepšenie, čím vám pomáhame posilniť vaše postavenie v oblasti bezpečnosti a udržať súlad s predpismi.

Prvý krok k úspechu

Požiadajte o analýzu zdarma 

Každý zákazník je unikátny a preto robíme základnú analýzu zdarma

Predstavujeme naše kategórie serverov od spoločností Dell a Supermicro.

Keď ide o orientáciu v zložitom svete technológií, dôverujte našim skúseným IT konzultantom, ktorí vás povedú k úspechu.

Keď ide o orientáciu v zložitom svete technológií, dôverujte našim skúseným IT konzultantom, ktorí vás povedú k úspechu.

Audit je náš najsilnejší nástroj.