Audity

Naše služby auditu IT sú navrhnuté tak, aby pomohli podnikom identifikovať zraniteľnosti a zabezpečiť súlad s priemyselnými normami a predpismi.

Náš tím skúsených audítorov používa rôzne nástroje a softvér, napríklad Nmap, Nessus a Qualys, na komplexné posúdenie vašej siete, systémov a aplikácií. 

Poskytujeme podrobné správy, ktoré obsahujú realizovateľné odporúčania na nápravu a zlepšenie, čím vám pomáhame posilniť vaše postavenie v oblasti bezpečnosti a udržať súlad s predpismi.

Prvý krok k úspechu

Požiadajte o analýzu zdarma 

Každý zákazník je unikátny a preto robíme základnú analýzu zdarma